In de periode 1967-2003 hadden vrijwel al mijn wetenschappelijke publicaties betrekking op onderwijssociologische thema’s. Ze betroffen de studie van het onderwijs en het onderwijsbeleid, bezien vanuit een sociologische optiek. Voor een overzicht daarvan wordt verwezen naar de rubriek Wetenschappelijke publicaties. Ze zijn te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en in de bibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een selectie daaruit is op deze website geplaatst in volgorde van verschijnen en in originele staat. Voorts zijn enkele notities van mijn hand over het onderwijs en het onderwijsbeleid in Nederland toegevoegd.

Functies van het onderwijs een tweetal onderwijssociologische beschouwingen (1967) 

Wat is onderwijssociologie? (1980)

De relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijsbeleid in Nederland (1980)

Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en middenschool (1983)

Verbreding van onderwijsaanbod ter discussie (1983)

De bestuursvorm voor het openbaar onderwijs ter discussie (1983)

Balans van de onderwijssociologie; een briefwisseling (1984)

Contouren van basisvorming (1986)

Basisvorming en beroepsvoorbereiding (1987)

Beleid inzake de taakomvang en taakbelasting van leraren voortgezet onderwijs (1988)

Onderwijs, scholing en de minima (1988)

Onderwijskwaliteit en de autonomie van scholen (1993)

Onderwijssociologie en onderwijsbeleid in Nederland (1993) 

75 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland (1994)

Effectiviteit van onderwijsbeleid aanzet tot verklaring (1994)

Het leraarschap, knelpunten en perspectieven (1998)

Onderwijs in het laatste kwart van de 20ste eeuw (1999)

Notitie over de positie en taak van de Onderwijsinspectie (1999)

Onderwijsexpansie in Nederland; feiten, determinanten en waardering (1999)

Bij het afscheid van Anton Wesselingh van de Radboud Universiteit Nijmegen, 28-10-1999

Het meten van leerprestaties (2000)

Onderwijsbeleid voor de kennissamenleving (2000)

Verbetering onderwijskansen allochtone leerlingen (2000)

Voorwaarden voor succesvolle onderwijsvernieuwing (2000)

Van centraal naar decentraal; over deregulering en autonomievergroting in het onderwijs (2000)

Vrijheid van onderwijs anno 2000 (2000)

Memorandum over de taak, omvang en samenstelling van de Onderwijsraad (2000)

Afscheid van de Onderwijsraad (2001)

200 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland (2001)

Kanttekeningen bij vraagsturing in het onderwijs (2002)

Kanttekeningen bij de evaluatie van de Onderwijsraad in 2004

Kanttekeningen bij het onderwijs in Nederland (2007)

Verstandig onderwijsbeleid (2007)

Herdenking van Jaap Dronkers (2016)

Onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw (2018)