Rantsoenpenningen voor de magistraatsleden van Steenbergen 1650-1795