Predikanten van de gereformeerde kerk Steenbergen 1592-1794 (1804)