Velerlei archiefbestanden van de gemeente Steenbergen zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op de website van het West-Brabants Archief te Bergen op Zoom. Van enkele van deze bestanden vervaardigde ik indexen zodat ze wat gemakkelijker te vinden zijn. Het betreft de volgende bestanden uit het oud-rechterlijk archief van Steenbergen (boz-906):

Index schepenkennissen Steenbergen 1474-1810.

Index overdrachten onroerend goed Steenbergen 1506-1810.

Index testamenten voor schepenen Steenbergen 1746-1808.

Voorts stelde ik een index samen van foto's van documenten uit het archief van de gereformeerde kerk van Steenbergen die te zien zijn op de website FamilySearch; zie:

Index foto's arch. geref. kerk Steenbergen FamilySearch