De polder De Heen (Heensche Polder), behorend tot het grondgebied van de West-Brabantse gemeente Steenbergen, is bedijkt in 1610. In 1962 (dus twee jaar te laat) werd herdacht dat dit 350 jaar geleden was. Van de hand van streekarchivaris Albert Delahaye verscheen een brochure over de geschiedenis van die polder en het daarin gelegen dorp. Op 9 oktober 1962 vond in Steenbergen een herdenkingsbijeenkomst plaats waar de toenmalige dijkgraaf, A.J. van Nieuwenhuyzen, een feestrede uitsprak.
Zowel de genoemde brochure als de tekst van de feestrede zijn in mijn bezit. Ik heb besloten om ze op mijn website te plaatsen omdat ze in historiografisch opzicht van belang kunnen worden geacht en omdat ze, 50 jaar nadat de herdenking plaatsvond, voor geïnteresseerden lastig te traceren zijn. De brochure is uitgegeven zonder een plaats van uitgifte en zonder een ISBN-nummer. De tekst van de feestrede is destijds in een kleine kring verspreid en bibliografisch onvindbaar. Zo ontbreekt deze in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de bibliotheek van het West-Brabants Archief (WBA) te Bergen op Zoom.

Albert Delahaye, Dorp en polder aan de Vliet, 1962.

Feestrede AJ van Nieuwenhuyzen 9 oktober 1962