De inhuldiging van prins Philips Willem van Nassau als heer van Steenbergen in 1609