De belasting op verbruiksgoederen in Steenbergen, 1647 en 1655